PERCUKAIAN – SST, INDIVIDU & KORPORAT

daftar syarikat sdn bhd

Servis yang kami tawarkan berkenaan percukaian dibahagikan kepada dua jenis perkhidmatan seperti di bawah:

KHIDMAT CUKAI JUALAN DAN PERKHIDMATAN (SST)

Firma kami menyediakan pelbagai perkhidmatan berkenaan percukaian seperti  pematuhan, nasihat cukai dan perancangan cukai bagi syarikat-syarikat, badan-badan berdaftar, perkongsian, usaha sama dan individu yang merangkumi:

E-Pemfailan (E-Filing) bagi SST

Pendaftaran SST [Wajib / Sukarela]

Pemfailan SST dan Penilaian Semula

PENGIRAAN CUKAI INDIVIDU DAN KORPORAT

Korporat, pemilikan tunggal dan perkongsian cukai pendapatan

sistem percukaian syarikat di malaysia

Cukai pendapatan

Cukai keuntungan harta tanah

Undang-undang cukai berubah dari semasa ke semasa dan ianya akan menjadi suatu kerumitan buat pihak anda untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan berkenaan perubahan tersebut. Oleh itu, perkhidmatan cukai kami akan membantu pelanggan korporat dan individu untuk mengurangkan liabiliti cukai dan memaksimumkan manfaat cukai dan bantuan yang juga merangkumi:

Penyediaan pulangan cukai tahunan

Servis pengiraan cukai

Perancangan cukai untuk syarikat-syarikat

Nasihat profesional dalam liabiliti cukai

Pengajian dan analisa buku-buku & rekod pembayar cukai

Mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh menarik perhatian LHDN

Penyediaan rekod dan dokumentasi untuk mematuhi undang-undang cukai dan keperluan untuk mengurangkan kesan audit

Menjawab pertanyaan audit LHDN dan merangka pengiraan bagi memastikan kepentingan pembayar cukai anda dijaga

AUDIT CUKAI

Pemilihan kes untuk audit bergantung kepada analisis yang dijalankan oleh LHDN dan maklumat yang mereka boleh menerima, yakni perkara demikian selaras dengan matlamat LHDN untuk mengaudit 20% daripada semua pembayar cukai setiap tahun. Selain itu, firma kami juga boleh membantu anda untuk sentiasa bersedia untuk melengkapkan sebarang audit cukai mungkin dan juga membantu anda memberikan tindak balas yang tepat kepada LHDN sekiranya audit dijalankan ke atas syarikat.

Selain itu, kami juga mempunyai kepakaran untuk menyediakan pengiraan dan operasi lain yang berkaitan sekiranya pihak anda tertakluk kepada siasatan sepenuhnya.

Senarai lokasi negeri-negeri yang boleh mendapatkan khidmat setiausaha syarikat kami ialah seperti berikut:

Kuala Lumpur

Selangor

Negeri Sembilan

Melaka

Artikel Penubuhan Syarikat

Open chat
1
Terima kasih atas pertanyaan di daftarsyarikat.net. Bagaimana kami boleh bantu anda mengenai Daftar Syarikat Sdn Bhd?