fbpx

Pengakuan Sukarela – Peluang Untuk Elak Penalti Cukai

pengakuan sukarela PKPS 2.0

SEBUT HARGA PERCUMA

Dapatkan sebut harga pendaftaran syarikat secara online dengan kami

Program Khas Pengakuan Sukarela – PKPS 2.0, yang dilaksanakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), merupakan inisiatif penting dalam sistem percukaian negara.

Program ini berlangsung dari 6 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024 untuk memberi peluang keemasan kepada pembayar cukai melaporkan pendapatan dan pengiraan cukai yang tepat dan tanpa dikenakan penalti.

Ini juga termasuk sekiranya masih belum membuat pelaporan pendapatan kepada LHDNM bagi tahun taksiran 2022 dan kebelakang mahupun membuat pindaan semasa jika ada tersilap lapor bagi tahun taksiran 2021 dan kebelakang.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pematuhan cukai di kalangan rakyat Malaysia dan menggalakkan pembayar cukai membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan.

Skop dan Pelaksanaan Pengakuan Sukarela PKPS 2.0

pengakuan sukarela

1. Pelaporan Pendapatan

i. Pendapatan Tidak Dilaporkan atau Kurang Dilaporkan

Ini merujuk kepada situasi di mana pembayar cukai gagal melaporkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan yang sepatutnya dilaporkan kepada LHDNM.

Ini boleh termasuk pendapatan dari perniagaan, pekerjaan, atau sumber lain yang tidak dinyatakan dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP).

ii. Perbelanjaan atau Tuntutan Tidak Dibenarkan

Ini melibatkan tuntutan perbelanjaan atau potongan yang tidak mematuhi peraturan percukaian, seperti tuntutan berlebihan atau tidak sah yang mengurangkan liabiliti cukai secara tidak wajar.

iii. Pelepasan/Potongan Terlebih Tuntut

Ini termasuk situasi di mana pembayar cukai telah mengambil keuntungan daripada pelepasan, potongan, atau rebat cukai secara berlebihan atau tidak sah.

2. Pelupusan Aset

Program ini juga meliputi pelaporan pelupusan aset, khususnya harta tanah dan saham dalam syarikat hartanah, yang tertakluk kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976.

Ini penting bagi mereka yang telah melupuskan aset tetapi gagal melaporkan keuntungan atau kerugian modal yang berkaitan.

3. Penyeteman Dokumen/Perjanjian

Ini berkaitan dengan keperluan untuk menyetem dokumen atau perjanjian yang belum disetem dalam tempoh yang dibenarkan.

Ini termasuk dokumen seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan dokumen lain yang memerlukan penyeteman menurut undang-undang.

Kategori Pembayar Cukai dan Manfaat

pengakuan sukarela

1. Pembayar Cukai Baharu

Mereka yang belum pernah melaporkan pendapatan kepada LHDNM. Ini termasuk individu atau entiti yang baru memulakan perniagaan atau memperoleh pendapatan yang layak dicukai.

2. Pembayar Cukai Sedia Ada

Mereka yang telah melaporkan pendapatan tetapi terdapat pendapatan tambahan yang tidak dilaporkan.

Ini termasuk individu atau syarikat yang mungkin telah mengabaikan atau terlepas pandang pendapatan tertentu dalam laporan cukai mereka sebelumnya.

3. Pembayar Cukai Yang Melupuskan Aset

Ini merujuk kepada pembayar cukai yang ingin meulupuskan aset.

Khususnya harta tanah dan saham dalam syarikat hartanah, yang tertakluk kepada Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976.

4. Pembayar Duti

Ini merujuk kepada individu atau entiti yang perlu menyetem dokumen atau perjanjian, seperti yang diperlukan oleh Akta Setem 1949.

Kategori ini penting bagi mereka yang telah menandatangani dokumen atau perjanjian yang memerlukan penyeteman tetapi belum melakukannya.

Manfaat Utama PKPS 2.0

i. Pengecualian Penalti Sepenuhnya (0%)

Salah satu manfaat paling signifikan dari PKPS 2.0 adalah pengecualian penalti sepenuhnya bagi pembayar cukai yang mematuhi syarat-syarat program.

Ini bermaksud bahawa pembayar cukai yang mengambil langkah untuk melaporkan pendapatan atau aset yang sebelumnya tidak dilaporkan, atau yang menyetem dokumen yang belum disetem, akan dikecualikan dari sebarang penalti yang biasanya dikenakan untuk kegagalan atau kelewatan dalam pematuhan cukai.

ii. Kesempatan untuk Meluruskan Rekod Cukai

PKPS 2.0 memberikan peluang kepada pembayar cukai untuk meluruskan rekod cukai mereka dengan LHDNM.

Ini membantu dalam mengelakkan komplikasi atau tindakan penguatkuasaan di masa depan yang berkaitan dengan audit atau siasatan cukai.

iii. Meningkatkan Kepatuhan Cukai

Dengan menggalakkan pembayar cukai untuk melaporkan secara sukarela, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kepatuhan cukai di kalangan rakyat Malaysia, yang pada akhirnya akan membantu dalam membangun sistem percukaian yang lebih adil dan berkesan.

PKPS 2.0 adalah inisiatif penting yang tidak hanya menguntungkan pembayar cukai melalui pengecualian penalti tetapi juga membantu dalam memperkukuhkan integriti sistem percukaian Malaysia.

Pembayar cukai disarankan untuk memanfaatkan peluang ini untuk memastikan kepatuhan cukai mereka selaras dengan peraturan yang berlaku dan mengelakkan tindakan audit dikenakan oleh pihak LHDNM yang mana pengenaan penalti adalah berdasarkan Rangka Kerja Audit Cukai yang sedang berkuat kuasa.

Prosedur dan Kaedah Pengemukaan

Pembayar cukai harus mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mengambil bahagian dalam PKPS 2.0. Ini termasuk:

i. Pendaftaran dan Pengemukaan Borang

Pembayar cukai perlu mendaftar dan mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) atau Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (BNCKHT) melalui e-Filing atau secara manual.

ii. Pengakuan Sukarela

Pengakuan sukarela harus dibuat melalui Pautan PKPS 2.0 di Portal Rasmi LHDNM atau MyTax, dengan menggunakan Borang Pelaporan Pertambahan Pendapatan PKPS 2.0 dan pengiraan cukai yang tepat.

Tanggungjawab dan Kepatuhan

Pembayar cukai diingatkan bahawa mereka bertanggungjawab untuk membuat pengakuan yang penuh dan jujur.

LHDNM akan menerima maklumat pengakuan sukarela dengan suci hati, dan semakan lanjut melalui audit atau siasatan tidak akan dilakukan terhadap tahun taksiran yang berkaitan dengan pendapatan yang dilaporkan secara sukarela.

PKPS 2.0 adalah peluang emas bagi pembayar cukai di Malaysia untuk meluruskan rekod cukai mereka dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan.

Ini bukan sahaja membantu dalam memastikan ketepatan dan kepatuhan dalam sistem percukaian negara tetapi juga mengurangkan beban potensi penalti bagi pembayar cukai.

Oleh itu, adalah penting bagi pembayar cukai untuk mengambil langkah proaktif dan memanfaatkan program ini sepenuhnya. Untuk maklumat lanjut, anda boleh lihat pautan berikut:

Perlukan Bantuan Pakar?

pengakuan sukarela

Jika ada pendapatan bagi tahun taksiran 2022 dan kebelakang yang masih belum dilaporkan, inilah peluang anda untuk melaporkan pendapatan yang lepas.

Kami di Daftar Syarikat boleh membantu anda dalam pengakuan sukarela ini, kepakaran kami juga meliputi pengurusan syarikat Sdn Bhd serta setiausaha syarikat.

Hubungi kami atau WhatsApp kami sekarang untuk kami bantu anda.

Senarai lokasi negeri-negeri yang boleh mendapatkan khidmat setiausaha syarikat kami ialah seperti berikut:

Kuala Lumpur

Selangor

Negeri Sembilan

Melaka

Open chat
1
Terima kasih atas pertanyaan di daftarsyarikat.net. Bagaimana kami boleh bantu anda mengenai Daftar Syarikat Sdn Bhd?